Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2018

trawkaaa
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaiblameyou iblameyou
trawkaaa
4875 72a9 500

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
trawkaaa

July 09 2018

3873 83d4 500
Reposted frombrumous brumous viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
trawkaaa
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaiblameyou iblameyou
trawkaaa
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnaturalginger naturalginger viasomebunny somebunny

June 27 2018

3376 f192 500
Reposted frombrumous brumous viapoppyseed poppyseed

June 26 2018

5587 94bc 500
Reposted fromkattrina kattrina viapoppyseed poppyseed

June 22 2018

trawkaaa
trawkaaa
6763 f5eb 500
Reposted fromzciach zciach viasomebunny somebunny
trawkaaa

April 03 2018

trawkaaa
3278 0bda
Reposted fromvenice venice viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
trawkaaa
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiblameyou iblameyou

March 26 2018

trawkaaa
3198 2803 500
Reposted fromfreakish freakish viasomebunny somebunny

March 24 2018

trawkaaa

March 23 2018

trawkaaa
4854 c014 500
Reposted fromepemergina epemergina viaiblameyou iblameyou
trawkaaa
2074 ae6f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaiblameyou iblameyou
trawkaaa
Kocham zwykłych, prostych ludzi. Prostych w relacjach, prostych we wszystkim, którzy nie boją się głupio wyglądać, nie boją się palnąć jakiejś bzdury. W towarzystwie takich ludzi, możesz się otworzyć, ponieważ podświadomie wiesz, że nie masz przed kim się popisywać. Bo tu sami swoi. Kiedyś zrozumiemy, że zewnętrzny blask jest niczym w porównaniu do wewnętrznego piękna. Ponieważ, to co jest ładne na zewnątrz, pozostaje ładne do pierwszego deszczu. A to co jest w środku, płonie zawsze. Nawet, jeśli tlą się tylko malutkie okruszki. Wystarczy lekki podmuch, żeby wzniecić żar. Kiedyś zrozumiemy, że dobroć, delikatność, czułość i troska, to przejaw wewnętrznej siły, a nie słabości.. Kiedyś na pewno zrozumiemy...
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl