Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

trawkaaa
6872 f44e
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viasomebunny somebunny

February 20 2017

trawkaaa
trawkaaa
8965 606f 500
Reposted fromdejno dejno viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
trawkaaa

February 17 2017

trawkaaa

February 15 2017

trawkaaa

Talent rośnie w samotności, charakter wśród ludzi.

— — Johann Wolfgang Goethe
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert
trawkaaa
Spytaj siebie, co jest naprawdę ważne i miej mądrość i odwagę, by budować wokół tego swoje życie.
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert
trawkaaa
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viaaynis aynis
trawkaaa
A ci, którzy tańczyli zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.
— Friedrich Nietzsche
Reposted frominpassing inpassing viaaynis aynis
trawkaaa
Reposted fromsalzprinz salzprinz viaathlin athlin
5335 d7a9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viakotfica kotfica
trawkaaa
6339 dcab 500
Goethe
9594 b943
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viakotfica kotfica
trawkaaa
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
trawkaaa
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viasomebunny somebunny

July 10 2015

trawkaaa
George Chuang
trawkaaa
3988 6f80
Reposted fromxpetqa xpetqa
trawkaaa
4528 6127
Reposted fromxpetqa xpetqa
trawkaaa
5332 11fc
Reposted fromxpetqa xpetqa

July 09 2015

5331 2388 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamagdanestor magdanestor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl