Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2016

trawkaaa
1733 2def 500
Reposted frommyshirt myshirt viaitmakesmecalm itmakesmecalm
trawkaaa
Znacznie poważniejsze zaburzenia rozwijają się na drugim terytorium, gdzie alkohol działa tłumiąco i hamująco na ośrodek przykrości, na ośrodek bólu. Jest to rzecz niezmiernej wagi, że dla osób nałogowo pijących cierpienie i ból przestają byc czynnikiem odstręczającym od alkoholu, a stają się sygnałem uruchamiającym poszukiwanie alkoholu - w ten sposób zostaje uszkodzony jeden z podstawowych elementów instynktu samozachowawczego. Głównym źródłem zadowolenia dla człowieka uzależnionego staje się uśmierzanie stanów przykrych, napięcia, lęku,
cierpienia.
trawkaaa
W najbardziej nieoczekiwanym momencie dopada cię myśl, że nic nie umiesz, jesteś nic niewarta, nie dasz rady. To właśnie lęk wynikający z braku poczucia bezpieczeństwa w dzieciństwie. Dzieci alkoholików żyją w konflikcie, bo z jednej strony chcą pokazać światu, jakie są samodzielne i silne, z drugiej często placzą bezradnie w kącie.
— Magdalena Cielecka
Reposted frommhsa mhsa viapoppyseed poppyseed
trawkaaa
3499 d7af 500
Reposted fromsarazation sarazation viaiblameyou iblameyou

December 01 2016

trawkaaa
trawkaaa
3888 37a9 500

writingwhilehuman:

coolthingoftheday:

An agate stone that looks like a window to the ocean.

Holy shit I thought it was a painting

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viapoppyseed poppyseed

November 30 2016

trawkaaa
4247 9b7e 500
trawkaaa
odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy
— B. Jobczyk, "Pisanie się"
Reposted fromcarduelis carduelis viaepidemic epidemic
8873 43b9 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viahurra hurra

November 27 2016

trawkaaa
W niedzielę jest najgorzej. Wiatr wspomnień przenika serce. Pękają myśli. W niedzielę najgłośniej słychać tęsknotę. 
— Kaja Kowalewska
trawkaaa
odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy
— B. Jobczyk, "Pisanie się"
trawkaaa
trawkaaa
trawkaaa
Cóż to za nieopisana ulga, mieć poczucie bezpieczeństwa przy innej osobie, nie musieć ważyć myśli, ani mierzyć słów, lecz wylewać je wszystkie z siebie wiedząc, że wierna dłoń przyjmie je i zachowa.
— George Eliot
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa vianayantara nayantara
trawkaaa
Są godziny, które liczą się podwójnie, i lata niewarte jednego dnia.
— K. T. Toeplitz
Reposted fromrainbowside rainbowside vianayantara nayantara
trawkaaa
Rozczarowania trzeba palić, a nie balsamować.
— J. Żulczyk

November 26 2016

trawkaaa
8739 032e 500
trawkaaa
6449 1072
human catnip
Reposted frommarihuana marihuana viacontroversial controversial
trawkaaa
3352 4fee
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialostindreams lostindreams
trawkaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl