Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2017

trawkaaa
trawkaaa
6083 aa54
Reposted fromfelicka felicka viaepidemic epidemic
trawkaaa
3033 08e5
Reposted fromusual usual viaepidemic epidemic

January 13 2017

trawkaaa
Co gdybym pocałował wszystkie miejsca, które nauczyłaś się w sobie nienawidzić? Co gdybym położył moje dłonie na nich i pozostawił je tam wystarczająco długo by moje ciepło połączyło się z twoim, aż zapomnisz o tym, że kiedykolwiek było powietrze pomiędzy twoją i moją skórą? Co gdybym kochał wszystkie twoje wstręty, i co gdybym spędzał moje dni brudząc twój umysł wcześniej wyprany? Pokazał ci nowe obrazy tej samej ciebie, której zaczęłaś unikać w lustrze? Co gdybym powiedział, że to co mówią, to nie prawda i wypełnił twoje uszy najszczerszymi słowami językiem, którego przestałaś używać? Co jeśli zasadziłbym nowe kwiaty w miejscach, na które się krzywiłaś, i nauczył cię ich imion gdy rozkwitają? Co gdybym ci powiedział, abyś nigdy ich nie zrywała i pozwalała płatkom dekorować podłogę podczas gdy wirujesz poprzez swoje życie? Co gdybyś zapomniała, że kiedykolwiek byłaś czymś innym niż pięknem?
— Tyler Knott Gregson
Reposted fromczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
6531 5a5e 500

onegoodglove:

needthisbook:

Ten Major Artists:

Wong Wong & Lu Lu

Wong Wong & Lulu

Pepper gazing into the mirror before a self-portrait

Pepper examining himself before commencing a self-portrait

Pepper painting his self-portrait

Pepper’s self-portrait

Tiger

Tiger the spontaneous reductionist

Misty in action

Misty goes off the wall

Minnie: abstract expressionist

Minnie, the abstract expressionist

Minnies finished work

Minnie’s Reindeer in Provence, 1992.

Smokey contemplating

Smokey painting after an hour in the catnip patch

Smokey painting after an hour in the catnip patch

Smokey at work

Ginger's 'Stripped Bare Birds', 1992.

Ginger’s Stripped Bare Birds, 1992.

Princess' 'Regularly Ridiculed Rodents', 1993.

Princess, the elemental fragmentist

Charlie the peripheral realist

Charlie, the peripheral realist

THE COFFEE SHOP NEAR MY JOB HAS THIS BOOK AND ITS SISTER BOOK:

WHY PAINT CATS

WHERE THEY ALSO PAINT CATS

Reposted fromfasel fasel viasomebunny somebunny
trawkaaa
9667 a7b5
trawkaaa
david schermann, bigger than us.

January 05 2017

trawkaaa

Stay afraid, but do it anyway. What’s important is the action. You don’t have to wait to be confident. Just do it and eventually the confidence will follow.

— Carrie Fisher on pursuing dreams despite mental illness
trawkaaa

Uniwersalny sposób na szczęście:
Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaiblameyou iblameyou
trawkaaa
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakoszka koszka
trawkaaa

January 04 2017

trawkaaa
I że dzieciństwo na zawsze w człowieku zostaje, jak pory roku czy okrucieństwo: można się go zaprzeć, ono jednak nie da się zabić, zamalować, zapomnieć - można co najwyżej rozstawić parawan.
— Ignacy Karpowicz – Sońka
trawkaaa
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
trawkaaa
trawkaaa

January 01 2017

trawkaaa
3033 08e5
Reposted fromusual usual viasentymentalna sentymentalna
trawkaaa
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć.  Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianoticeme noticeme
trawkaaa
Czy życie to nie rzecz gustu? Jednym się podoba i chętnie żyją, a drudzy muszą.
— Wiesław Myśliwski - Traktat o łuskaniu fasoli
trawkaaa

December 27 2016

trawkaaa
Reposted fromclear-sky clear-sky viahurra hurra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl