Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

trawkaaa
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viasomebunny somebunny
trawkaaa
2339 21f5 500
trawkaaa
trawkaaa
0157 44f3 500
Reposted fromxpetqa xpetqa

May 16 2017

trawkaaa

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viazoou zoou
trawkaaa
5079 8d79 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viastonerr stonerr

May 12 2017

trawkaaa
7896 5f81
Reposted fromkrzysk krzysk viaiblameyou iblameyou
trawkaaa
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viasomebunny somebunny
trawkaaa
jak ktoś może mieć taką moc, by sprawić, że drugi człowiek rozpada się na tysiąc kawałków albo doświadcza uczucia pełni?
— L. Oliver, „Requiem”
Reposted fromdeszcz deszcz viaiblameyou iblameyou
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viasomebunny somebunny
trawkaaa
9928 91ee 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasomebunny somebunny

May 04 2017

trawkaaa
Kobieta to jej problemy i pasje, a jeśli nie ma pasji, to jest jednym wielkim problemem.
— Pewien mądry człowiek
Reposted fromKisune Kisune viasomebunny somebunny

May 01 2017

9014 a7c4 500

anitaleocadia:

Sophie Rambert - Mélancolie 1, pierre noire sur papier

Reposted fromkimik kimik viasomebunny somebunny
trawkaaa
2762 611b 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaiblameyou iblameyou

April 24 2017

trawkaaa
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viaiblameyou iblameyou

April 23 2017

5923 7042 500

who-:

Photographs of Icelandic volcanoes by Marcel Musil

Reposted frombitner bitner viaiblameyou iblameyou

April 18 2017

9649 f5bc 500

caragonierartist:

“Luminary”
6 x 6in, acrylic on canvas
Now available on site:

http://caragonier.weebly.com/store/p55/Luminary.html

Reposted fromkimik kimik viasomebunny somebunny
trawkaaa
0245 5664
Reposted fromkrzysk krzysk viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl