Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2016

trawkaaa
8116 6f36 500
Reposted fromwieczerza wieczerza viaevedrien evedrien

August 20 2016

trawkaaa
3524 2c5a 500
Reposted fromboobiescake boobiescake vialenka024 lenka024
trawkaaa
Miłość to nie tylko wymiana uczuć i pieszczot, ale przede wszystkim pogodnych poświęceń i kompromisów. Serca zaczynają się otwierać dopiero wtedy, gdy rezygnujemy z własnych pragnień i ograniczeń na rzecz dobra partnera. Można powiedzieć, że dojrzała miłość zaczyna się wtedy, gdy porzucamy iluzję, że odpowiemy na wszystkie niespełnione, niedojrzałe potrzeby partnera. Proces dorastania odbywa się przez frustracje, rozczarowania, kryzysy. Jeśli wyjdziemy z tego cało, to zaczniemy stawać się wolni i dawać wolność. Im mniej iluzji w związku, tym więcej w nim miejsca na miłość. Tak więc, aby otworzyć serce, trzeba w jakimś momencie zdobyć się na uczciwość. Na tym polega różnica między uwodzeniem, a otwieraniem serca. Nie obiecujemy tego, czego nie jesteśmy w stanie dać. I nie oczekujemy tego, czego druga strona nie jest w stanie nam dostarczyć.
— W.Eichelberger "Męskie pół świata"
Reposted fromyourjinx yourjinx
trawkaaa
8963 53dd 500
Gałczyński 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viahurra hurra
trawkaaa
trawkaaa
6286 7be7
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaevedrien evedrien
trawkaaa
Jest coraz ciężej, chociaż w sumie nic się nie dzieje.
— “Najgorszy człowiek na świecie”
Reposted fromweightless weightless viahurra hurra

August 16 2016

trawkaaa
7953 0de8
Reposted fromczarnakotka22 czarnakotka22 viakoszka koszka

August 14 2016

trawkaaa
When you look at the sun, you behold your own eye. When you look above into the heavens, you are seeing your own head. When you see all people moving about, you behold the various parts of your own personality. The vast wind is your breath. All your actions are cosmic movements. Anything that moves, does so on account of your movement. Your breath is the Cosmic Vital Force. Your intelligence is the Cosmic Intelligence. Your existence is Cosmic Existence. Your happiness is Cosmic Bliss.
— Mandukya
Reposted byczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni

August 13 2016

trawkaaa
Reposted fromtfu tfu viahurra hurra

August 12 2016

trawkaaa
0311 8efe 500

August 09 2016

trawkaaa

August 08 2016

trawkaaa
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— polskie zdania
trawkaaa
0334 0617 500
Reposted fromwieczerza wieczerza viaannieway annieway

August 04 2016

trawkaaa
trawkaaa
6702 f3db 500
Reposted fromslodziak slodziak viaevedrien evedrien
trawkaaa
5887 7239
the observer
Reposted fromStonerr Stonerr viaposzukiwasz poszukiwasz
trawkaaa
9316 f733 500
Reposted fromfarmaceutka farmaceutka viaposzukiwasz poszukiwasz

July 30 2016

trawkaaa
2003 1568
Reposted bybudas budas

July 29 2016

trawkaaa
4903 5a66
Reposted fromindiaan indiaan viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl