Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

trawkaaa
3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops viaiblameyou iblameyou

July 11 2017

trawkaaa
4067 c64f
Reposted fromczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni

July 07 2017

trawkaaa
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
How difficult it is to be simple
— Vincent van Gogh
(via blackshivers)

July 05 2017

trawkaaa
„Wariuje się wyłącznie z samotności. Póki jest przy tobie ktoś, kto widzi to, co ty, słyszy to, co ty, nie postradasz zmysłów.”
— Anaïs Nin
3757 061f 500
Reposted fromkimik kimik viasomebunny somebunny
trawkaaa
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
trawkaaa
Dawniej wierzyłam, że ludzie kształtują swój los i mają wpływ na swoją przyszłość. Każdy wybiera partnera, zawód i decyduje o tym jak ułoży mu się życie. Jednak istnieje coś potężniejszego od wolnej woli - podświadomość. Pod osłoną garniturów i za zamkniętymi drzwiami wszyscy ulegamy jednakowym pragnieniom, które bywają mroczne, złe i wstydliwe. Im dłużej kogoś obserwujesz, tym bardziej dochodzisz do wniosku, że nie jest tym za kogo się podaje. Każdy skrywa jakąś tajemnicę. Możemy być kimś innym.
— GYPSY S01E01
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viasomebunny somebunny

July 03 2017

trawkaaa
0952 95e8 500
Reposted fromhagis hagis viasomebunny somebunny

July 02 2017

trawkaaa
0952 95e8 500
Reposted fromhagis hagis viasomebunny somebunny

June 30 2017

8739 cdaa 500

tremendousandsonorouswords:

Egon Schiele, Self-Portrait with Raised Arms (detail), 1914

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viakoszka koszka
trawkaaa
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viakoszka koszka
trawkaaa
1408 bbd7 500
Fritz Hegenbart
Reposted fromcorvax corvax viakoszka koszka
trawkaaa
1408 bbd7 500
Fritz Hegenbart
Reposted fromcorvax corvax viakoszka koszka
People fall so in love with their pain, they can’t leave it behind. The same as the stories they tell. We trap ourselves.
— Chuck Palahniuk (via quotemadness)
3897 683a
Reposted fromkimik kimik viasomebunny somebunny
trawkaaa
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
trawkaaa
8958 5a26
Reposted fromnostalgia nostalgia viaiblameyou iblameyou
3927 ba6a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl