Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

trawkaaa
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
trawkaaa
8958 5a26
Reposted fromnostalgia nostalgia viaiblameyou iblameyou
3927 ba6a 500

June 16 2017

trawkaaa
9841 8b18

June 08 2017

trawkaaa

A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.

— Antoine de Saint-Exupéry
trawkaaa
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
trawkaaa
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viasomebunny somebunny

June 05 2017

trawkaaa

Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu.

— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
Reposted fromlakonika lakonika viaiblameyou iblameyou

June 03 2017

trawkaaa
3822 25ed 500
na kłopoty - Cioran
Reposted fromhighpriestess highpriestess viaiblameyou iblameyou

May 26 2017

trawkaaa
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viasomebunny somebunny
trawkaaa
2339 21f5 500
trawkaaa
trawkaaa
0157 44f3 500
Reposted fromxpetqa xpetqa

May 16 2017

trawkaaa

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viazoou zoou
trawkaaa
5079 8d79 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viastonerr stonerr

May 12 2017

trawkaaa
7896 5f81
Reposted fromkrzysk krzysk viaiblameyou iblameyou
trawkaaa
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viasomebunny somebunny
trawkaaa
jak ktoś może mieć taką moc, by sprawić, że drugi człowiek rozpada się na tysiąc kawałków albo doświadcza uczucia pełni?
— L. Oliver, „Requiem”
Reposted fromdeszcz deszcz viaiblameyou iblameyou
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl