Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

trawkaaa
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
trawkaaa
6008 c808
Winter light 1963
5267 ec1c 500

just-a-spring-haze:

Edvard Munch, Toward the Forest, 1897c-1913, colour woodcut from two woodblocks

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
0513 0914 500
trawkaaa
5087 e5fb 500

September 03 2017

trawkaaa
8001 f051 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viacalineczka calineczka
trawkaaa
6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika viacalineczka calineczka
trawkaaa
8970 8409
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaorchila orchila

September 01 2017

trawkaaa
trawkaaa
0189 d245
Bukowski

August 26 2017

trawkaaa
trawkaaa
6828 1850
Reposted from0 0 viaiblameyou iblameyou

August 25 2017

trawkaaa
7234 1902 500
Reposted fromkrzysk krzysk viahelenburns helenburns
7082 ea80 500

Marcin Świetlicki

Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viapoppyseed poppyseed
trawkaaa
8207 741f 500
Reposted fromczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni

August 22 2017

I observe life
more than
I live it.
Jayme K
(via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viakoszka koszka
Najbardziej mi przeszkadzają w życiu łokcie i plecy. Chciałabym, żeby było więcej serca i rozumu.
— Gadające głowy (1980) , reż. Krzysztof Kieślowski
Reposted fromjozefspace jozefspace viaiblameyou iblameyou
trawkaaa
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl