Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2019

trawkaaa
1122 26c5 500
park Bednarskiego, Kraków
Reposted fromikari ikari viaiblameyou iblameyou
trawkaaa
5447 96ee 500
Reposted fromlllm lllm viaiblameyou iblameyou
trawkaaa
1432 667e
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaiblameyou iblameyou

September 24 2019

trawkaaa
9072 536f 500
Reposted bykitana kitana
trawkaaa
9069 85a8 500
trawkaaa
9068 b74d 500
Reposted byyoungandstupidSilentForestLolaLolaLolamolotovcupcakeexistentialschaaf
trawkaaa
9067 0e6a
Reposted bylenifcakitanaLeguanien
trawkaaa
9066 227c

September 23 2019

trawkaaa
3222 60b8 500
Reposted fromverronique verronique viaiblameyou iblameyou
trawkaaa
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
trawkaaa
Po­za rzeczy-wistością
Nie szu­kaj już niczego,
Bo wis­tość tych rzeczy
Jest nie z świata te­go.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromNoirBlanc NoirBlanc viaiblameyou iblameyou
trawkaaa
9536 a16b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiblameyou iblameyou

September 06 2019

trawkaaa
4675 fc9a
trawkaaa
4674 4d04 500
Reposted byhashlenifcamkaynoajestnamdzisiajsmutnoLolaLolaLolaslowlyembraceSilentForesthappykokeshipotatoe
trawkaaa
4673 93eb 500
Reposted byhashcallaspigmalionwujcioBatghalbadiousDeborahCurtisCyamisKryptonitemolotovcupcakekjuikskillzmcflypiehusxmascolaraTabslanothingiseverythingdonaudampfschifffahrtsgesellschaftzideshowbobnoiz1709kotficaelentarieanuszkanieobecnoscwonkopomoorgrgMagoryanMountainGirlcoookiemonsteeerlexxiemy-anxietiestimetobeginemotional-icebergBrainytpexiabubaerinto-blacklaparisiennemiimifreewayGunToRunfoodforsoulfotofobexistentialGEEK1epidemicaura-lunarisgriberVostokklijubigevilgrin00p856koallasuullewshillenyaapieczarkowa
trawkaaa
4672 b9c3 500

August 23 2019

trawkaaa
5991 7821 500
Reposted byveronica-opuszka
trawkaaa
trawkaaa
5988 f3ad 500
Reposted byTylkoChwila TylkoChwila
trawkaaa
5987 51f6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl