Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2019

trawkaaa
trawkaaa
3998 8963 500
Reposted fromsoftboi softboi viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
trawkaaa

Sunset

Yellowstone National Park, Wyoming, Part XLI

trawkaaa
8293 92fe 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni

October 07 2018

trawkaaa
Reposted fromFlau Flau viaMountainGirl MountainGirl

September 30 2018

trawkaaa
3520 fded 500
Reposted fromhare hare viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
trawkaaa
5318 c7a1 500

July 21 2018

trawkaaa
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaiblameyou iblameyou
trawkaaa
4875 72a9 500

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
trawkaaa

July 09 2018

3873 83d4 500
Reposted frombrumous brumous viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
trawkaaa
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaiblameyou iblameyou
trawkaaa
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnaturalginger naturalginger viasomebunny somebunny

June 27 2018

3376 f192 500
Reposted frombrumous brumous viapoppyseed poppyseed

June 26 2018

5587 94bc 500
Reposted fromkattrina kattrina viapoppyseed poppyseed

June 22 2018

trawkaaa
trawkaaa
6763 f5eb 500
Reposted fromzciach zciach viasomebunny somebunny
trawkaaa

April 03 2018

trawkaaa
3278 0bda
Reposted fromvenice venice viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl